மூடு

Uncategorized

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட அளவிலான திறன் போட்டி – 2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/11/2019

மாவட்ட அளவிலான திறன் போட்டி

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பயிர் காப்பீடு இழப்பீட்டு தொகை பயனாளியர் பட்டியல் -2018-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/10/2019

பயிர் காப்பீடு இழப்பீட்டு தொகை பயனாளியர் பட்டியல் கும்பகோணம் -2018-2019 பயிர் காப்பீடு இழப்பீட்டு தொகை பயனாளியர் பட்டியல் தஞ்சாவூர் -2018-2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாடகை அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர் நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/07/2019

வாடகை அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர் நியமனம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குடிமராமத்து திட்டம் 2019-2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/07/2019

குடிமராமத்து  திட்டம் 2019-2020

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

டி.எஸ்.ஆர் அறிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/06/2019

டி.எஸ்.ஆர் அறிக்கை  

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அங்கன்வாடி  பணியாளர்கள் பணி நியமன ஆணை 

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/01/2019

அங்கன்வாடி  பணியாளர்கள் பணி நியமன ஆணை 

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முன்னாள் படை வீரர்களின் குழந்தைகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/01/2019

முன்னாள் படை வீரர்களின் குழந்தைகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு நீர்வள, நிலவளத் திட்டம் – மீன்குஞ்சு மற்றும் மீன் தீவனம் கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைப்புள்ளி கோருதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/10/2018

தமிழ்நாடு நீர்வள, நிலவளத் திட்டம் – மீன்குஞ்சு மற்றும் மீன் தீவனம் கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைப்புள்ளி கோருதல்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மீன்குஞ்சு மற்றும் மீன் வளர்ப்பு குளம் அமைத்தல், மீன்குஞ்சு மற்றும் மீன் தீவனம் கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைப்புள்ளி கோருதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/10/2018

மீன்குஞ்சு மற்றும் மீன் வளர்ப்பு குளம் அமைத்தல், மீன்குஞ்சு மற்றும் மீன் தீவனம் கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைப்புள்ளி கோருதல்

மேலும் பல