ஊடக வெளியீடுகள்

dengue Inspected

மாவட்ட ஆட்சியர் டெங்கு ஒழிப்பு தொடர்பாக ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/11/2018

மாவட்ட ஆட்சியர் டெங்கு ஒழிப்பு தொடர்பாக ஆய்வு செய்தார்  

மேலும் பல
ஆட்சியர்

மாவட்ட ஆட்சியர்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/05/2018

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில்  பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் கூட்டம் நடைபெற்றது

மேலும் பல