மூடு

169 நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி

169 நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி
வ .எண் வேட்பாளர் மற்றும் கட்சியின் பெயர் 27.03.2021 அன்று நடைபெற்ற  ஒத்திசைவு அறிக்கை 31.03.2021 அன்று நடைபெற்ற  ஒத்திசைவு அறிக்கை 04.04.2021 அன்று நடைபெற்ற  ஒத்திசைவு அறிக்கை சுருக்கம்
1 காமராஜ் ஆர்

அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்

விவரம் (5945kb) விவரம்(4252kb) விவரம்(2548kb) விவரம்(4592kb)
2 ரவிச்சந்திரன் இரா

பகுஜன் சமாஜ் கட்சி

விவரம் (1822kb) விவரம்(1152kb) விவரம்(1131kb) விவரம்(4937kb)
3 ஜோதிராமன் எஸ்

திராவிட முன்னேற்ற கழகம்

விவரம்(4884kb) விவரம்(3126kb) விவரம்(3378kb) விவரம்(4987kb)
4 இராமச்சந்திரன் என்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்

விவரம் (4694kb) விவரம்(3512kb) விவரம்(3914kb) விவரம்(4906kb)
5 கணேசன் டி

இந்திய ஜனநாயக கட்சி

விவரம்(6211kb) விவரம்(6961kb) விவரம்(4884kb) விவரம்(4929kb)
6 நித்தியானந்தம்  சு

அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சி

விவரம்(4464kb) விவரம்(4720kb) விவரம்(4710kb) விவரம்(5032kb)
7 பனசை அரங்கன் கி நா

தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி

விவரம்(3039kb) விவரம்(2173kb) விவரம்(2312kb) விவரம்(5060kb)
8 பாத்திமா பர்ஹானா சா

நாம் தமிழர் கட்சி

விவரம்(4384kb) விவரம்|(4073kb) விவரம்(3881kb) விவரம்(4926kb)
9 முருகவேல் மு

அண்ணா திராவிடர் கழகம்

விவரம் (3098kb) விவரம்(4426kb) விவரம்(4245kb) விவரம்(5018kb)
10 அனுஷா தி

சுயேட்சை

விவரம்(6794kb) விவரம்(3399kb) விவரம்(2182kb) விவரம்(2743kb)
11 கிருஷ்ணன் கா

சுயேட்சை

விவரம் (5660kb) விவரம்(4155kb) விவரம்(4402kb) விவரம்(2634kb)
12 குமரன் ஆர்

சுயேட்சை

விவரம்(2924kb) விவரம்(2092kb) விவரம்(2210kb) விவரம்(2833kb)
13 தமிழ் செல்வன்

சுயேட்சை

விவரம்(2605kb) விவரம்(8789kb) விவரம்(1869kb) விவரம்(2913kb)
14 நடராஜன் சி

சுயேட்சை

விவரம்(5117kb) விவரம்(4320kb) விவரம்(4288kb) விவரம்(2722kb)
15 ராஜா சா

சுயேட்சை

விவரம்(5141kb) விவரம்(4322kb) விவரம்(4349kb) விவரம்(2639kb)