மூடு

பொது விநியோகத் திட்ட சேவைகள்

மின்னணு அட்டை சேவைகள்
மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க
மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை

மின்னணு அட்டை திருத்தம் செய்ய
மின்னணு அட்டை விவர மாற்றம்
மின்னணு அட்டை விவர மாற்ற நிலை

மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்
உறுப்பினரை சேர்க்க
முகவரி மாற்றம் செய்ய
குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய
குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

பார்க்க: https://tnpds.gov.in/home.xhtml

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம்

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியரகம், திருவாரூர் .
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம் | மாநகரம் : திருவாரூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 610004