மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

  1. நில உரிமை (பட்டா & புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  2. அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  3. நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  4. அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

 

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை, மாவட்ட ஆட்சியரகம்,திருவாரூர் - 610004
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரகம் | மாநகரம் : திருவாரூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 610004