மூடு

சுவாமி தயானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

மஞ்சக்குடி, திருவாரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு – 612610

மின்னஞ்சல் : dayanandacollege[at]yahoo[dot]co[dot]in
தொலைபேசி : 04366260300
இணையதளம் : http://sdcollege.edu.in/Home.aspx