மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
திருவாரூர் மாவட்டம் – தமிழ்நாடு பாசனப்படுத்தும் வேளாண்மை நவீனப்படுத்துதல் திட்டம் -2022-23-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 1

திருவாரூர் மாவட்டம் -தமிழ்நாடு பாசன வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2022-23 – நுண்ணூட்டம்,மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

29/09/2022 14/10/2022 பார்க்க (536 KB)
திருவாரூர்; மாவட்டம் – தமிழ்நாடு பாசனப்படுத்தும் வேளாண்மை நவீனப்படுத்துதல் திட்டம் -2022-23-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 2

திருவாரூர் மாவட்டம் -தமிழ்நாடு பாசன வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2022-23 -நெல் , மக்காச்சோளம் கேழ்வரகு ,சிறு தானியங்கள் கொள்முதல்

29/09/2022 14/10/2022 பார்க்க (383 KB)
திருவாரூர்; மாவட்டம் – தமிழ்நாடு பாசனப்படுத்தும் வேளாண்மை நவீனப்படுத்துதல் திட்டம் -2022-23-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 3

திருவாரூர்; மாவட்டம் -தமிழ்நாடு பாசன வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2022-23 -உளுந்து விதைகள் கொள்முதல்

29/09/2022 14/10/2022 பார்க்க (391 KB)
திருவாரூர்; மாவட்டம் – தமிழ்நாடு பாசனப்படுத்தும் வேளாண்மை நவீனப்படுத்துதல் திட்டம் -2022-23-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 4

திருவாரூர் ; மாவட்டம் -தமிழ்நாடு பாசன வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2022-23 -ஜிங்க் சல்பேட் ,ஜிப்ஸம்; மெட்டாரைசியம் ,பெவேரியா,இனக்கவர்ச்சி பொறி ,அசாடிராக்ட்டின் அசாடிராக்ட்டின்(0.03 %) கொள்முதல்

29/09/2022 14/10/2022 பார்க்க (516 KB)
திருவாரூர்; மாவட்டம் – தமிழ்நாடு பாசனப்படுத்தும் வேளாண்மை நவீனப்படுத்துதல் திட்டம் -2022-23-உயர் விளைச்சல் செயல் விளக்கம் -வேளாண் இடுபொருள்கள் கொள்முதல் – தொகுப்பு எண் 5

திருவாரூர்; மாவட்டம் -தமிழ்நாடு பாசன வேளாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் -2022-23 -தக்கை பூண்டு கொள்முதல்

29/09/2022 14/10/2022 பார்க்க (465 KB)
ஆவணகம்