மூடு

167 மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி

167 மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி
வ .எண் வேட்பாளர் மற்றும் கட்சியின் பெயர் 26.03.2021 அன்று நடைபெற்ற  ஒத்திசைவு அறிக்கை 30.03.2021 அன்று நடைபெற்ற  ஒத்திசைவு அறிக்கை 03.04.2021 அன்று நடைபெற்ற  ஒத்திசைவு அறிக்கை சுருக்கம்
1 ராஜமாணிக்கம்.சிவா

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட
முன்னேற்றக் கழகம்

விவரம் (2784kb) விவரம்(1613kb) விவரம்(8348kb) விவரம்(4766kb)
2 ராஜா டீ.ஆர்.பி

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்

விவரம் (3538kb) விவரம்(2159kb) விவரம்(3601kb) விவரம்(4676kb)
3 அரவிந்தன்.இராம

நாம் தமிழர் கட்சி

விவரம்(5285kb) விவரம்(3688kb) விவரம்(3291kb) விவரம்(4854kb)
4 அன்பானந்தம் .ச

மக்கள் நீதி மய்யம்

விவரம் (2326kb) விவரம்(1980kb) விவரம்(1371kb) விவரம்(4779kb)
5 காமராஜ் எஸ்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்

விவரம்(2196kb) விவரம்(2346kb) விவரம்(749kb) விவரம்(4676kb)
6 சதிஸ்குமார் ச

புதிய தமிழகம் கட்சி

விவரம்(2897kb) விவரம்(3232kb) விவரம்(2906kb) விவரம்(4533kb)
7 குமரேசன் த

சுயேட்சை

விவரம்(1560kb) விவரம்(3008kb) விவரம்(2534kb) விவரம்(4519kb)
8 பாரதிதாசன் தி

சுயேட்சை

விவரம்(739kb) விவரம்(770kb) விவரம்(951kb) விவரம்(4585kb)
9 மாரிமுத்து ஏ.வி.எம்

சுயேட்சை

விவரம் விவரம்(806kb) விவரம்(902kb) விவரம்(4519kb)
10 முருகன் செ

சுயேட்சை

விவரம்(108kb) விவரம்(845kb) விவரம்(1868kb) விவரம்(4574kb)