மூடு

சட்டமன்ற தொகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்
1 166 திருத்துறைப்பூண்டி
2 167 மன்னார்குடி
3 168 திருவாரூர்
4 169 நன்னிலம்