மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

 

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்
வ.எண் மாவட்ட ஆட்சியரின் பெயர்கள் முதல் வரை
32 தி.சாருஸ்ரீ, இ.ஆ.ப., 05-02-2023 இந்நாள் வரை
31 ப .சிதம்பரம், (பொ). 01-02-2023 04-02-2023
30 ப.காயத்ரி கிருஷ்ணன், இ.ஆ.ப., 17-06-2021 31-01-2023
29 வே.சாந்தா ,இ.ஆ.ப., 28-10-2020 16-06-2021
28 த. ஆனந்த்,இ.ஆ.ப., 18-02-2019 27-10-2020
27 இல. நிர்மல் ராஜ், இ.ஆ.ப., 31-07-2016 17-02-2019
26 டி. மோகன்ராஜ் (பொ). 30-07-2016 30-07-2016
25 டாக்டர். எம். மதிவாணன், இ.ஆ.ப., 25-05-2016 29-07-2016
24 டி.என். வெங்கடேஷ், இ.ஆ.ப., 02-05-2016 24-05-2016
23 டாக்டர். எம். மதிவாணன், இ.ஆ.ப., 30-11-2015 01-05-2016
22 டி. மோகன்ராஜ், (பொ). 21-11-2015 29-11-2015
21 டாக்டர். எம். மதிவாணன், இ.ஆ.ப., 08-06-2014 20-11-2015
20 பி. மணிமாறன், (பொ) 07-06-2014 07-06-2014
19 எஸ். நடராஜன், இ.ஆ.ப., 01-02-2012 06-06-2014
18 சி. முனியநாதன். இ.ஆ.ப., 08-06-2011  31-01-2012
17 கே. பாஸ்கரன், இ.ஆ.ப., 24-01-2011 07-06-2011
16 எம். தங்கவேல், (பொ). 22-01-2011 24-01-2011
15 எம். சந்திரசேகரன், இ.ஆ.ப., 17-05-2010 22-01-2011
14 எம். தங்கவேல், (பொ). 23-04-2010 17-05-2010
13 எம். சந்திரசேகரன், இ.ஆ.ப., 28-05-2009 23-04-2010
12 டி. உதயசந்திரன், இ.ஆ.ப., 06-05-2009 28-05-2009
11 எம். சந்திரசேகரன், இ.ஆ.ப., 01-10-2007 06-05-2009
10 பி. மகேஷ்வரி, (பொ) 29-09-2007 30-09-2007
09 ஷம்பு கல்லோலிகர், இ.ஆ.ப., 04-07-2007 28-09-2007
08 பி. மகேஷ்வரி, (பொ) 20-04-2007 03-07-2007
07 ஷம்பு கல்லோலிகர், இ.ஆ.ப., 25-06-2006 19-04-2007
06 பி. ஏகாம்பரம், இ.ஆ.ப., 06-06-2004 24-06-2006
05 ஜி. சுந்தரமூர்த்தி, இ.ஆ.ப., 10-03-2004 05-06-2004
04 பி. இளங்கோ, இ.ஆ.ப., 14-11-2002 09-03-2004
03 ரமேஷ்சந்த்மீனா, இ.ஆ.ப., 11-06-2001 13-11-2002
02 சி. உமாசங்கர், இ.ஆ.ப., 14-02-1999 10-06-2001
01 எம்.ஆர்.மோகன், இ.ஆ.ப., 01-01-1997 13-02-1999