மூடு

பதவியும் பெயரும்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட நிருவாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
Collector2020 திருமதி.வே.சாந்தா இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrtvr[at]nic[dot]in04366-223344
dro திருமதி சி.பொன்னம்மாள் எம்.ஏ.,மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tntvr[at]nic[dot]in04366-224178
Additional Collector திரு ஏ.க கமல் கிஷோர் இ.ஆ.பகூடுதல் ஆட்சியர் /திட்ட இயக்குனர்drda[dot]tntvr[at]nic[dot]in04366-222168
SP திரு ம.துரை இ.கா.பகாவல்துறை கண்கானிப்பாளர்sp[dot]tvr[at]tncctns[dot]gov[dot]in04366-250377