மூடு

பதவியும் பெயரும்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட நிருவாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
மாவட்ட ஆட்சியர் திருமதி.தி.சாருஸ்ரீ, இ.ஆ.ப.,மாவட்ட ஆட்சியர்collrtvr[at]nic[dot]in04366-223344
DROTVR திரு ப .சிதம்பரம்மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tntvr[at]nic[dot]in04366-224178
படங்கள் ஏதும்  இல்லை திட்ட இயக்குனர்திட்ட இயக்குனர்drda[dot]tntvr[at]nic[dot]in04366-222168
படங்கள் ஏதும்  இல்லை திரு டி.பி. சுரேஷ் குமார் இ.கா.பகாவல்துறை கண்கானிப்பாளர்sp[dot]tvr[at]tncctns[dot]gov[dot]in04366-224377