மூடு

தொகுதிகள்

பாராளுமன்ற தொகுதி
வ.எண் பாராளுமன்ற தொகுதியின் பெயர்
1 29 நாகப்பட்டினம் (தனி) பகுதி

 

சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர்
1 166 திருத்துறைபூண்டி(தனி)
2 167 மன்னார்குடி
3 168 திருவாரூர்
4 169 நன்னிலம்