மூடு

தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டம்

 

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005 – சொடுக்குக

வழிகாட்டி கையேடு – (PDF 1.15 MB)

திருவாரூர் மாவட்டம் – தகவல் உரிமை சட்டம் –(PDF 84 KB)