மூடு

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் திட்டத்தின் கீழ் நலத்திட்ட உதவிகளை மாண்புமிகு உணவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வழங்கினார் .

வெளியிடப்பட்ட நாள் : 18/11/2019
Food1