மூடு

பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெய் மறுசூழற்சி முறையில் இயற்கை எரிபொருளாக மாற்றும் திட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட நாள் : 14/07/2021
Conversion