மூடு

நியாய விலை கடை பணியாளர்களுக்கான (பையோ-மெட்ரிக்) கருவியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பணியாளர்களிடம் வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள் : 23/09/2020

COLLECTOR INAGURATED

 

COLLECTOR INAGURATED RATION