மூடு

நன்னிலம் வட்டம் ஆணைக்குப்பம் ஊராட்சியில் மாண்புமிகு உணவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் குடிமராமத்துப் பணிகளை துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார் 

வெளியிடப்பட்ட நாள் : 14/05/2020
kudimara