திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஊடக மையத்தினை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி அவர்கள் பார்வையிட்டார்.

வெளியிடப்பட்ட நாள் : 14/03/2019
media1