மூடு

திருவாரூர் மாவட்டம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு போட்டித்தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி கையேடுகளை அமைச்சர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள் : 24/07/2021
minister