மூடு

ஜல்சக்தி அபியான் திட்டத்தின் கீழ் நீர் மேலாண்மை குறித்த இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணியை மாண்புமிகு அமைச்சர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் .

வெளியிடப்பட்ட நாள் : 22/07/2019
jal